Logo

Många år i branschen!

 

Vi är ett dykföretag med lång erfarenhet av alla typer av marina entreprenader och inspektioner. Vi utgår från Göteborg, men arbetar över hela Sverige.

 

 • Huvudinspektion, Torslanda, GHAB - 2016
 • Pålreparationer, Björlanda Kile, Grefab - 2016
 • Pålreparationer, Lysekil, Preem - 2016
 • Inspektion av schakt till oljebergrum, ST1 - 2016
 • Betongmadrass Strömstad, Strömstads kommun - 2016
 • Sänkbrunnar, JR Rörtryckning AB - 2016
 • Inspektion av muddersjador , Göteborgs hamn, GHAB - 2016
 • Sänkbrunnar, Styrud - 2016
 • Kapning ac spont, Dals Långed, Viedekke - 2016
 • Betongmadrass, 2016

PROJEKT 2015

 • Utbyte av dropplåt över spont efter påkörningsskada, Majnabbe, GHAB - 2015
 • Inspektion av spontinfästningar, Skandiahamnen, GHAB - 2015
 • 3D Sonar, Betongmadrassen, Majnabbe, GHAB
 • Spontreperation, Trelleborg, Tekniska förvaltningen, Trelleborgs kommun - 2015
 • Inmätning av djup, Lyrön, Port Engineering - 2015
 • Inmätning av djup, Färjestaden, Port Engineering - 2015
 • Ledningsreperation, spolning, Norra Skärgården, Kössö Bygg AB - 2015
 • Inhyrd personal, Marieholmsbron, Rapps Dyktjänst AB - 2015
 • Inhyrd personal, Hyppeln, Rapps Dyktjänst AB - 2015
 • Inmätning av balkar inför pålslagning, Majnabbe, GVV - 2015
 • Kätting till vikter på flytbrygga, Gullholmen, Incerno - 2015
 • Inspektion i bergrum, Preem - 2015
 • Borttagning av tamp i propeller, Svanfalkshipping - 2015
 • Betongmadrass, Norgekajen, Strömstad - 2015
 • Omplacering av vikter till flytbrygga, Tångudden, Fortifikationsverket - 2015
 • 3D Sonar scanning GBG hamn efter muddring, GHAB - 2015
 • Inspektion av Stigbergskajen efter muddring, GHAB - 2015
 • Inspektion av träpålar, Majnabbe, GHAB - 2015
 • Spolning av sänkbrunn, JR Rörtryckning - 2015
 • Krönbalk, Amundö marina - 2015
 • Inspektion, Fröland, Uddevalla, Port Engineering - 2015
 • Reperation av pirhuvud, Hjo, NCC Construction, Sverige AB - 2015
 • Inspektion av dykdalb, Kp601 - 2015
 • Inspektion, påkörning av spont, Majnabbe, GHAB - 2015
 • Inspektion av påle, Kp712, GHAB - 2015
 • Inspektion av botten, Kp713, Älvsborgshamnen, GHAB - 2015
 • Borttagning av tamp i bogpropeller, Astrids Fiske AB - 2015
 • Inspektion av kulvert, Väg 17000, Ammarp, Trafikverket - 2015
 • 3D Sonar, Kp 643-3, GHAB - 2015
 • Särskild inspektion av pålar Kp641, GHAB - 2015

PROJEKT 2013-2014

 • Utläggning av geoduk, Kungälv, Ivarssons entreprenad i Lilla Edet KB - 2014
 • Inspektion av schakt, ST1, 2014
 • Underhåll, Åby Simhall, CL-AS Smide & Fastighetsservice AB - 2014
 • Läckage Spont, Dals Långed, Veidekke Entreprenad
 • Reperation av spont, Stigbergskajen, GHAB - 2014
 • Inspektion av färjelägen, norra sverige, Trafikverket färjerederiet - 2014
 • Skrotning av flytbrygga, Skredsvik, Fortifikationsverket - 2014
 • IWS, Pallas MT, Pallas - 2014
 • 3D Sonar, Stigbergskajen, GHAB - 2014
 • Inspektion av Stigbergskajen, GHAB - 2014
 • Upprustning/montering av bulbfender, Majnabbe, GHAB - 2014
 • Sänkbrunn, BAB - 2014
 • Reperation av vågbrytare, KA4, Fortifikationsverket - 2014
 • Inspektion, Björlanda Kile - 2014
 • Inspektion, T-Pir, Grebbestad, Tanum Hamn & Turism AB - 2014
 • Rensa intagsledning, Lysekil, Lysekils kommun - 2014
 • 3D Sonar, Betongmadrass, Majnabbe, GHAB - 2014
 • Täta spont, Berlinerspont, Stigbergskajen, GHAB - 2014
 • Majnabbe, Bygger ny spont GHAB - 2014
 • Ledningsarbete, Göteborgs skärgård, Kössö Bygg - 2014
 • Kapa rör, Dals Långed, Vedekke Entreprenad AB - 2014
 • Spont, Granvik, Karlsborg kommun, - 2014
 • Kraftstation, Dals Långed, Veidekke entreprenad - 2014
 • Flytt pontonbryggor, Tångudden, Fortifikationsverket - 2014
 • Inspektion, Skeppsbrokajen, Uddevalla Hamnterminal - 2014
 • Flytbryggor, Känsö, Fortifikationsverket, 2014
 • Sedimentprovtagning, GHAB - 2014
 • Inspektion kp600, GHAB - 2014
 • Inspektion, Helsingborgs Hamn, Clinton mätkonsult - 2014
 • Storsjön, Borås kommun, FOAB - 2014
 • Särskild besiktning, ramp, Lyrön, Port Engineering - 2014
 • Pluggborttagning, Mölndals sjukhus, Västmark Entreprenad AB - 2014
 • Slutbesiktning, Ishylsor kp 601, 610, GHAB - 2014
 • Besiktning av damm, Lerum, Rapps Dyktjänst - 2014
 • Vattenbilning, Falkenbergs Hamn, Port Engineering - 2014
 • Saltvattenstation, Koster, Marin & Verkstadsservice i Strömstad AB - 2014
 • Inspektion, Dammluckor, Härsjön, FOAB - 2014
 • Inspektion bulbfender, Majnabbe - 2014
 • Reperation av brygga, Kåsjön, Grundförstärkningar i Göteborg AB - 2014
 • Inspektion & 2D Sonar, Borealis, Havden, Tyrens AB - 2014
 • Plugg av dagvattenledning, Cleanpipe - 2014
 • Ishylsor, Skarvik 506-509, GHAB - 2014
 • Salthaltsmätning, Stigbergskajen, GHAB - 2014
 • Reperation Flytbrygga, KA4, Fortifikationsverket - 2014
 • Kungälvsbron, Rapps Dyktjänst - 2014
 • Inspektion av sjunken båt, Uddevalla, Uddevalla kommun - 2014
 • Besiktning av påkörningsskada, Skarvik Kp515, GHAB - 2014
 • Borttagning av tamp i propeller, Wisby Verity, Ferm Olsson Brofjorden AB - 2014
 • Pluggning av brunn, Mölndals sjukhus, Västmark Entreprenad AB - 2014
 • Rivning av brygga, montering av livpost, Fortifikationsverket - 2014
 • 3D sonarskanning, Lyr, Port Engineering - 2014
 • Ledningsarbete, Strömstad, Marin & Verkstadsservice i Strömstad AB - 2014
 • 3D Sonar skanning, Skandiahamnen KP 610 GHAB - 2014
 • Rivning formvirke, Trafikverket - 2014
 • Inspektion, Båstads Hamn - 2014
 • PREEM Produktkajen 2014, Preem AB - 2014
 • Slutbesiktning, Älvsborgshamnen, GHAB - 2014
 • IWS, Tingo, Falkenberg, Ålands banken - 2014
 • Pålslagning brygga, Tingstads Träbyggeförening - 2014
 • Lotsen, sökning av fender, Falkenberg, Sjöfartsverket - 2014
 • Inspektion av stenkista, Stigbergskajen, GHAB - 2014
 • Borttagning av tamp, Lotsbåt, Sjöfartsverket - 2014
 • 3D Sonar skanning, Skandiahamnen KP 643, GHAB - 2014
 • Kärnborrning, Inspektion, Stigbergskajen, GHAB - 2013
 • Ombyggnation, Repslagarmuseet, Älvängen, Ale Kommun - 2014
 • Sedimentprovtagning, Skandiahamnen, GHAB - 2013
 • Stormsäkring av spont, Skandiahamnen, Skanska Sverige AB - 2013
 • Vågbrytare, KA4, Fortifikationsverket - 2013
 • Flytbrygga, Tångudden, Fortifikationsverket - 2013
 • Sedimentprovtagning, Chalmers, GHAB - 2013
 • Bärgning av betongplatta, Skandiahamnen, Demcom Demolition - 2013
 • Inspektion efter påkörning, Skandiahamnen, GHAB - 2013
 • Kontroll av flytpontoner/vågbrytare, KA4, Fortifikationsverket - 2013
 • Vattenledning, Känsö, Fortifikationsverket - 2013
 • Bärgning av bil, GHAB - 2013
 • Underhåll av flytpontoner, Korshamns Badförening - 2013
 • Assistera Saxkran, GHAB - 2013
 • Bärgning av utrustning, Skandiahamnen, Demcom Demolition - 2013
 • Kärnborrning, filminspektion, Stigbergskajen, GHAB - 2013
 • Kajreparation, Strömstad, Marin & Verkstadsservice i Strömstad AB - 2013
 • Inspektion, Korshamnen, Korshamns Badförening - 2013
 • Extra inspektion, Provtagning, Majnabbe, GHAB - 2013
 • Bärgning av båt, Pukan, Gotenius Varv AB - 2013
 • Inspektion av ledningar, Strömsvattnet, Marin & Verkstadsservice i Strömstad AB - 2013
 • Kajreparationer, Preem - 2013
 • Inspektion, Skarvik, Göteborgs Hamn AB - 2013
 • Rengöring av rör, Kanaltorget, Göteborgs Vatten - 2013
 • IWS Pallas, Ocean Rederi AB - 2013
 • Grundläggning av rörbro - 2013
 • Inspektion Stigbergskajen, Göteborgs Hamn AB - 2013
 • Rengöring av 1800 ledning, Göteborgs Vatten - 2013
 • Kajinspektioner, Trelleborg, Tekniska Förvaltningen Trelleborgs kommun - 2013
 • Inspektion av dämme, Vättlefjäll, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Vatten - 2013
 • Inspektion av brygga, Styrsö, Vindnäs, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Vatten - 2013
 • Inspektion av kulvert, E20, Trafikverket - 2013
 • Storstoppet i Skarvik, Göteborgs Dykeriteknik AB - 2013
 • Piggning av saltningsstation, Koster, Marin och verkstadsservice i Strömstad AB - 2013
 • Skyddsdukar till Svb, Älvsborgskajen, Göteborgs Hamn AB - 2013
 • Inspektion för kommande dykdalb, Skredsvik, Fortifikationsverket - 2013
 • Montering av sättare, Brinkebergskulle, Vänersborg, Skanska Sverige AB - 2013
 • Rivning av brygga, Hedekas, Wolfgang Schmidt - 2013
 • Kajreperation, Smygehuk, Tekniska Förvaltningen Trelleborgs Kommun - 2013
 • Inspektion betongmadrass och dykdalb, Majnabbe, Göteborgs Hamn AB
 • Inspektion av dämme, Lövsjön, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Vatten - 2013
 • Inspektion av kulvert, Vädermotet, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Vatten - 2013
 • Lagning av rör, Känsö, Fortifikationsverket - 2013
 • Inspektion, påkörd brygga och flytbryggor, Fortifikationsverket - 2013
 • Montering galler, Härsjön, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Vatten - 2013
 • Inspektion Skandiahamnen, Göteborgs Hamn AB - 2013
 • 3D Sonar, Gullspång, Fortum - 2013
 • Balkreparation, Arendal, Göteborgs Hamn AB - 2013
 • Inspektion av Kulvert, Landvetter, Cleanpipe 2013
 • Reparation av påle, Älvsborgshamnen, Göteborgs Hamn AB - 2013
 • Ishylsor, Vikan, Göteborgs Hamn AB - 2013

ÄLDRE PROJEKT

 • Montering ishylsor Uddevalla, Uddevalla Hamn AB
 • Nymontering och byte av anoder Göteborgs Hamn, GHAB
 • Montering av ishylsor Tångudden Göteborg, Fortifikationsverket
 • Fördjupning av farled Lurö, Rapps dyktjänst AB
 • Nymontering och byte av anoder, Strömstads Kommun.
 • Inspektion av råvattenintag, Göteborgs Vatten
 • Diverse kajreparationer, Strömstads Kommun
 • Nytt sättläge i Trollhättekanal, Skanska Sverige AB
 • Inspektioner av ledningar, Strömstads kommun
 • Spontgrop i Säveån, Gebab
 • Tätning av spont, Pumpstation, BAB Rörtryckning AB
 • Montering av fånggrop Lärjeholms vattenintag, Göteborgs Grundförstärkningar
 • Pågjutning stödmur Lärjeholms vattenintag, Göteborgs Grundförstärkningar
 • Bärgning av pumpar, Göteborgs Vatten
 • Diverse sänkbrunnar, BAB Rörtryckning AB
 • Inspektion av färjor, Lysekils Kommun
 • Inspektion och rensning av galler vid intagsledning, Lysekils kommun
 • Bottenprovtagningar, Svevia AB
 • Bränning av spont Torslanda, Carlbergs i Göteborg AB
 • Brygga Hönö, Swede Marine Propulsion
 • Betongmadrass Varberg, Rapps dyktjänst AB
 • Kajinspektioner, Tanums kommun
 • Borrning, Fiskebäck, Skanska Sverige AB
 • Betongmadrass Strömstad, Strömstads kommun
 • Brobygge Branäs, Peab
 • Montering av isskydd Husqvarna, Pålab
 • Montera kätting på pråm, Carlbergs I Göteborg AB
 • Betongmadrass Strömstad, AF Anläggning AB
 • Inspektion av bryggor, Björnevik samfällighetsförening
 • Brunnslagningar, Göteborgs fastighetsförvaltning
 • Kaj 812, Vikan, Skanska Asfalt & Betong AB
 • Ledningar, Nordby, Skanska Sverige AB
 • Lagning av träpålar, Rosenlund, PKAB Entreprenad
 • 3D Sonar körning
 • Sänkbrunn, Veidekke, Veidekke Entreprenad
 • Inspektion av MS Hamnens kaj, Majnabbe, Göteborgs Hamn AB
 • Kontroll av vattenledning, Risholmen, Göteborgs Hamn AB
 • Kapning av räls mm. Strömstad, Marin och verkstadsservice i Strömstad AB
 • Ledningsarbeten, Köpstadsö, Kössö Bygg AB
 • Sättning av prick, Asperö, PKAB Entreprenad
 • Kajreperationer, Tanum, Tanums Kommun
 • Ishylsor, Skarvik, Göteborgs Hamn AB
 • Vattenintag, Vänersborg, Skanska Sverige AB
 • Broinspektion, Tidaholm, Tidaholms Kommun
 • Upptagning av träpålar, Majnabbe, Göteborgs Hamn AB
 • Inspektion av utloppsledning, Strömstad, Marin & verkstadsservice i Strömstad AB
 • Inspektion av intagsledning, Koster, Marin och verkstadsservice i Strömstad AB
 • Inspektion, Frihamnen, Göteborgs Hamn AB
 • Pålning, Vikan, Skanska Asfalt & Betong AB
 • Uthyrning av pråm, Bornö,
 • Styrd borrning av optikkabel, Infratek Sverige AB
 • Ishylsor, Uddevalla Hamn, Uddevalla Hamnterminal AB
 • Tjockleksmätning av spont, Skandiahamnen, Göteborgs Hamn AB
 • Gabioner, Lilla Edet, Ivarsons Entreprenad i Lilla Edet KB
 • Framspolning av Va-ledning, Landvetter, LJ Mark
 • Ledningsarbete, Södra Skärgården
 • Kajreparation, Fjällbacka
 • Brunnar, Operan, Göteborgs Vatten
 • Inspektion av Babord/Styrbord (Åtta Glas) - 2012
 • Framspolning av vattenledning, Strömstad, Marin och verkstadsservice i Strömstad AB
 • 3D Sonar scanning, Vittjärv, Boden, Clinton Mätkonsult AB - 2012
 • Ishylsor, Rörö, PKAB Entreprenad
 • Inspektion, Pumphus, Torshamnen, Göteborgs Hamn AB - 2012
 • Kajreparation, Västra Bryggan, Koster
 • Inspektion av urspolning, Kaj 551, Göteborgs Hamn AB
 • Pluggning av dagvattenbrunn, Kruthusgatan, Cleanpipe
 • Tjärnö / Rossö, Ledningsarbete, Infratek Sverige AB
 • Mellerud, NCC
 • Avloppsledning, Södra Skärgården, ÖPD
 • Kajreparation, Strömstad, Marin och verkstadsservice i Strömstad AB
 • Rampreparation
 • Anod montage, Skandiahamnen
 • Kajreparation, Lysekil, Preem Raff
 • Kajreparation, Vikan, Skanska Asfalt & Betong AB
 • Ledningsarbeten, Frändefors
 • Ledningsarbeten, Landvetter
 • Pirreparation, Falkenberg
 • Pålslagning, Stenungssund
 • Sänkbrunn, Lärjeån
 • Sättläge, Trollhättan
 • Inspektioner, Södra Skärgården, Asperö Östra, Göteborgs Hamn - 2012
 • Södra skärgården, Inspektioner - 2012
 • KA4, Vågbrytare, Fortifikationsverket - 2012
 • Båtramp, Surte, Ivarssons Entreprenad AB - 2012
 • Kajreparation, Rya, Göteborgs Hamn AB - 2012
 • Inspektion av stenkista, Masthuggskajen, Göteborgs Hamn AB - 2012
 • Brunn vid Centralstationen, Cleanpipe - 2012
 • Vattenledning, Södra skärgården, ÖPD - 2012
 • Borttagning av tamp i propeller, Colorline, Color Line - 2012
 • Slutbesiktning, Hjärtholmsbron, Göteborgs Hamn AB - 2012
 • 3D Sonar, Södra skärgården, ÖPD - 2012
 • Inspektion, Aurelia, Brofjorden Ship Agency AB - 2012
 • Bärgning, Sörvikskajen, Uddevalla, Uddevalla Hamnterminal AB - 2012
 • Piggning av ledning, Strömstad, Marin och verkstadsservice i Strömstad AB - 2012
 • Spolning av ledning, LJ Mark - 2012
 • Inspektion, Strömstad hamn, Marin och verkstadsservice i Strömstad AB - 2012
 • Reparation av betongmadrass, Strömstad, Marin och verkstadsservice - 2012
 • Falkenberg, Vågbrytare - 2011

Kontakta oss

Tel: 031-53 23 23

E-post: info@dawabsverige.se

 

Besöksadress:

Godsgatan 11

418 79 GÖTEBORG

Öppet: måndag - fredag 9.00 - 17.00