Logo
Om ossMaskinparkMiljö och kvalitetspolicyRamavtal

Miljö och kvalitetspolicy

 

 

Miljöpolicy - Dawab Sverige AB skall verka för en hållbar utveckling genom ständig förbättring av arbetsmetoder och material. Vi skall uppfylla eller över-träffa miljökrav enligt lagar och förordningar. Miljöhänsyn, resurssnålhet och ekologiskt bra lösningar skall prägla företagets strategi.

 

Kvalitetspolicy - Vårt arbete skall kännetecknas av kvalitetsmedvetenhet och ansvar gentemot såväl kunder som personal. Vi ska leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid.

 

Vi tar ansvar för kvaliteten i våra arbetsuppgifter och skall sträva mot ett gott resultat.

 

Ett kostnadseffektivt arbetssätt skall prägla vår verksamhet och alla arbets-insatser skall kännetecknas av ett påtagligt säkerhetstänkande.

 

Erfarenheter från både kunder och oss själva skall återföras för att skapa konkurrent-kraftiga och felfria produkter och tjänster.

 

Kontakta oss

Tel: 031-53 23 23

E-post: info@dawabsverige.se

 

Besöksadress:

Godsgatan 11

418 79 GÖTEBORG

Öppet: måndag - fredag 9.00 - 17.00