Logo
Om ossMaskinparkMiljö och kvalitetspolicyRamavtal

Vår maskinpark

 

 

 • Flexibla dykstationer
 • Båtar (Dykbåt, bogseringsbåt och arbetsbåtar)
 • Pråmar och flottar med kran
 • Diverse hydraul- och elverk
 • Vattenbilningsutrustning
 • Diverse luft, hydraul- och eldrivna handverktyg
 • Uv-video och digitala uv-kameror
 • Högtryckstvättar
 • Spol- och schaktningsutrustning
 • Svetsar och brännutrustning (uv och land)
 • Betongpump
 • 3D Sonar
 • 2D Sonar
 • Vattenblästring
 • Diverse vattenpumpar

Kontakta oss

Tel: 031-53 23 23

E-post: info@dawabsverige.se

 

Besöksadress:

Godsgatan 11

418 79 GÖTEBORG

Öppet: måndag - fredag 9.00 - 17.00